skip to Main Content

“Si ens diuen que una dona pot ballar, ens hi tiram de cap”

Parlam amb algunes de les aspirants que passaren les proves de selecció de possibles substituts que va fer el Patronat de Sant Antoni fa tres anys. Tot i el temps que ha passat, elles tenen ganes que arribi el seu moment.

“No vaig pensar que seria possible que jo ballàs fins que es varen fer les proves per a cercar substituts. I ho agraesc”

Na Magdalena Pérez fa anys que té un paper actiu en la preparació i la participació de les festes de Sant Antoni. “Vaig presentar-me per ballar de dimoni petit i crec que no havia pensat que seria possible que jo ballàs fins que es varen fer les proves per possibles substituts obertes a tothom. I que s’hagi plantejat aquesta oportunitat és una cosa que agraesc”. Pérez afegeix que “no vaig tenir la sensació que les proves fossin una excusa, particip en les festes i agraesc la iniciativa. Al mateix temps també entenc que és un canvi de perspectiva, es tracta de deixar de funcionar tal com s’ha fet sempre i maldament tothom tengui molt clar que s’han de rompre els estereotips de gènere, els canvis costen”.

“Totes les dones candidates a ballar vàrem quedar per darrer dels homes que aspiraven a ser dimonis o el Sant”

Margalida Gelabert és una de les dones que el Patronat de Sant Antoni va seleccionar com a possible substituta. “Jo vaig passar el procés i som la segona substituta del dimoni petit. Jo i totes les dones candidates a ballar vàrem quedar per darrere els homes que aspiraven a ser dimonis, Sant Antoni o el baciner”. Tot i que Gelabert assegura que “Si em diuen de sortir a ballar enguany, ho faré conscient del significat que tendria per a les dones. Però crec que el procés de selecció no es va fer bé i s’hauria de repetir”. “No vàrem rebre cap classe de formació, no sabíem quin era el temari de la prova escrita i el jurat que va triar els aspirants el formaven els que no volen que canviï res”.

“Els col·lectius feministes vàrem acudir al curs organitzat pel Patronat perquè no faltassin dones aspirants a dimoni”

Antònia Matamalas és una de les cares més visibles de Dones de Llevant i també una de les possibles substitutes de la figura de Sant Antoni en el ball dels dimonis. “Volem que siguin totes les dones les que puguin ballar per les festes. Per això diferents representants dels col·lectius feministes vàrem acudir al curs que va organitzar el Patronat, no volíem que faltassin dones aspirants a dimonis”, assegura. Matamalas, a més, qualifica el curs de “comèdia”, “no som jo qui ha de dir com s’ha de fer la selecció, però allò va ser un ‘paripé’en tota regla“. Segons Antònia Matamalas, la tradició és molt important en una festa com la de Sant Antoni, però s’ha d’adaptar. Tot això és una oportunitat per fer unes festes de Sant Antoni paritàries i democràtiques, i l’hauríem d’aprofitar”, conclou.

Back To Top
Search