skip to Main Content

“Tenc dubtes que les mesures d’ajuda arribin amb la velocitat que les empreses necessiten”

Miquel Àngel Riera (Manacor, 1965) és advocat i assessor oficial a Januar Consulting. Parlam amb ell sobre l’ERTO i la seva feina des de l’inici de la crisi de la Covid-19.

Aquests darrers dies en sentim a xerrar molt: què consisteix un ERTO?
Un ERTO és un Expedient de Regulació Temporal de l’Ocupació. Això significa una suspensió del contracte de feina que té per objecte evitar que passi a ser un acomiadament i que el treballador es pugui reincorporar passat un temps. Aquest expedient pot tenir dues formes: o bé una suspensió total del contracte o bé una reducció de la quantitat d’hores de feina. Aquesta persona segueix donada d’alta a la Seguretat Social i els costs, tant de nòmina com de seguretat social són assumits per l’Estat.

Hi ha diferents tipus d’ERTO? En algun cas l’empresa assumeix part d’aquests costos?
Amb un ERTO es pot suspendre o modificar el contracte i cada empresa pot ajustar això a les seves necessitats. El que diu la llei és que, si hi ha representació sindical a l’empresa, s’han de fer consultes amb els treballadors sobre les mesures que s’han d’adoptar i que els treballadors puguin donar la seva opinió. A més, podríem dir que s’han articulat dos tipus d’ERTO. Un, per causes de força major, al qual s’hi han pogut acollir tot un seguit d’empreses a les quals se’ls va suspendre l’activitat dia 14 de març i totes aquelles que puguin demostrar que la situació actual els impossibilita la feina, per exemple, perquè no reben material. D’altra banda, hi ha els ERTO-ETOP, que són per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i productives. De fet, hi ha moltes empreses que han demanat un ERTE del primer tipus i no compleixen els requisits. Per tant, hauran de demanar per acollir-se al segon tipus, l’ETOP.

Quina és la diferència?
La diferència és substancial. Si bé els dos suposen una suspensió temporal, en el cas de l’ETOP l’empresa ha de continuar pagant els costs de la seguretat social.

Creus que aquests ERTO passaran a ser acomiadaments?
La meva visió a mitjà termini és pessimista. Els ERTO per força major duraran fins que acabi l’estat d’alarma. A partir d’aquí, totes les empreses que s’hagin de reincorporar a la feina però es trobin que la demanda baixa i no poden treballar, no els quedarà més remei que demanar un ETOP. Crec que la crisi a Balears serà important sobretot pel sector turístic i desgraciadament, això acabarà amb moltes empreses, sobretot autònoms i petites empreses.

Com viviu la situació?
N’hem tramitat dos centenars i ens queden moltíssims per tramitar i de moment, la tramitació ha estat caòtica. La preocupació és grossa. Tenc dubtes que les mesures d’ajuda arribin amb la velocitat que les empreses necessiten. D’altra banda, la situació també serà complicada pels treballadors: cobraran els primers 14 dies de març per part de l’empresa però la resta del salari, és a dir, els 17 dies de març i el salari d’abril, el 70%, l’ha de pagar l’Estat i és possible que aquests doblers no arribin fins a finals de maig.

Back To Top
Search