skip to Main Content

“Tenim clar que la pròxima legislatura el descampat de Majorica tendrà un ús i serà pel poble”

Núria Hinojosa (Manacor, 1988) és llicenciada en Ciències Polítiques i la candidata socialista per la batlia manacorina. Parlam amb ella sobre la seva candidatura.

Quina valoració fas del mandat que acaba?
Va començar d’una forma molt il·lusionant perquè vàrem començar governar i ens va servir per agafar experiència i demostrar a la gent que som capaços de governar d’una altra manera, mirant cap al poble. Després es va conformar un govern de dretes i a jo, el que m’ha quedat, a part de la pujada de sou, és que han fet una política totalment compartimentada dins de cada departament. Tenc la impressió que cada regidor ha fet feina de manera individual i no ha compartit amb la resta. Un altre aspecte que em sembla destacable és que ha estat un govern que s’ha dedicat a privatitzar tant com ha pogut i nosaltres volem canviar aquesta dinàmica.

Creus que hem de tenir més serveis municipalitzats?
Absolutament. Nosaltres prometem que, tot allò que sigui tècnicament i econòmicament viable, estarà internalitzat. Per exemple, amb el contracte de neteja viària i recollida de fems. Som conscients que és un contracte abundós però el fem comptes preparar perquè, quan acabi la vigència de l’actual contracte, pugui gestionar-se internament.

I el servei d’aigua? Està municipalitzat però seguim sense aigua potable…
Nosaltres fonamentam el programa sobre tres pilars i un d’ells és el de l’aigua. Tot i que som conscients que, per qüestions geogràfiques, tenim una aigua que no és bona, nosaltres apostam perquè la pròxima sigui la legislatura de l’aigua potable i proposam que a finals de la mateixa hi hagi aigua potable al nucli de Manacor. De moment no serà possible a les zones costaneres perquè les concessions són privades.

Com recollim totes les veus discordants de les zones costaneres?
Som federalistes dins el partit i també ho som pel que fa al territori. Defensam que hi hagi un responsable municipal directe i un repartiment pressupostari equitatiu per tal que no hi hagi nuclis de primera i de segona i intentarem posar molta atenció a s’Illot, Cales de Mallorca i Cala Murada. Els hem d’afalagar una mica.

Quines són les prioritats de Núria Hinojosa si és batlessa?
Tenim quinze compromisos clau que resumeixen tot el programa. El primer ja l’he comentat, és el de l’aigua potable. Un altre seria el de connectar l’estació del tren amb el centre, amb un eix clar o un servei de bicicletes públic per fomentar la mobilitat. També volem fer un bulevard a Via Majorica, que és l’entrada natural de Manacor i volem dignificar-ne l’accés.

I amb el descampat de les Majorica?
El que tenim clar que la pròxima legislatura el descampat de Majorica tendrà un ús i serà pel poble. Haurem de veure amb l’equip de govern quin és aquest ús i quin és el més necessari per al poble. Tot i que nosaltres no la duim al programa, segurament un espai cobert seria una proposta fantàstica.

Amb el que m’has dit, entenc també que apostau per un nucli antic com una zona de vianants?
A mi m’agradaria molt perquè pens que seria una molt bona iniciativa però tot això s’ha de fer de forma consensuada amb el poble. No volem imposar una solució, crec que entre tots podem decidir amb els pros i contres damunt la taula.

I el Pla General?
Xerrar del Pla General és complicat. S’han fet un pla de supervivència, per salvar les zones verdes i que no ens costi doblers… Jo pens que no hem de tenir por de dir que un Pla General ha de costar doblers perquè és el futur disseny del teu poble. Evidentment hi ha d’haver una inversió i més quan falten equipaments públics. Jo apostaria per fer un pla polític i no tècnic, que doni solució als problemes reals de Manacor, que no condemni el centre.

Vares ser regidora de llicències d’obra durant uns mesos. Com et planteges baixar la demora de fins a dos anys per concedir-les?
Dins del departament d’urbanisme s’ha de fer una redistribució de personal i fer un catàleg de serveis, sabent quines persones es responsabilitzen de cada servei. Si hi ha una correcta motivació i supervisió del personal, això toca anar més bé. Pel que fa a la cua, s’haurà de veure com es gestiona per fer una reducció dràstica. Apart, esperem que aviat es pugui contractar més personal i desapareguin les limitacions de la Llei Montoro/Montero: és una vergonya que els municipis hàgim de pagar els plats romputs de rescatar la banca.

Serveis socials és una prioritat?
Sí. En aquest sentit tenim un punt clau al programa que és el servei d’atenció domiciliària a persones dependents. Aquest departament és un dels altres que s’ha de repensar: s’ha de fer un catàleg de procediments i serveis i fer feina més coordinada amb l’IMAS. També pensam que és important crear una taula sectorial amb tots els agents del tercer sector per tal de fer feina conjunta.

Igualtat està compartit amb serveis socials. Seguirà així?
Crec que és el de manco perquè entenem la igualtat com una àrea transversal. El que sí que tenim clar és que hi ha d’haver un 1% del pressupost municipal destinat a igualtat.

Amb qui no estau disposats a pactar els socialistes manacorins?
Amb Vox i el PP segur que no. Pel que he sentit després de les generals, Ciutadans tampoc no pareix que estiguin molt centrats. Se senten veus discordants amb el discurs de Madrid però no he vist el programa d’aquí. A priori aquests tres partits estan molt a la dreta i no sé si trobarien res del nostre programa que els agradàs.


Què pensa Núria Hinojosa…

Avortament: “No hem de tornar a debats que estan superats”.

Ventres de lloguer: “En contra, no es comercialitza amb el ventre de les dones”.

Prostitució: “Abolicionista”.

Educació: “Pública i de qualitat i aposta perquè el 0-3 sigui una etapa més i estigui dins del sistema educatiu públic”.

Immigració: “Estic convençuda que ningú abandona el seu país per capritxo, es fa per supervivència”.

Religió: “Som atea però molt respectuosa amb la religió”

Procés català: “Tenim un problema que s’ha de resoldre xerrant. Em sap greu que hi hagi polítics catalans a la presó”

Quiniela electoral: PSOE 5, Més-esquerra 5, Pi 4, PP 3, AiPC 2, Podem 1, Vox 1.

Back To Top
Search