skip to Main Content

Tres per banc i amb mascareta

Es veu que l’èxit facebooker del rector Amorós i les seves pregàries a l’hora de l’Angelus han tengut efecte. L’entrada en fase u ha permès altra vegada l’obertura de temples i centres de culte, i la parròquia dels Dolors no va voler quedar la darrera. La instantània és de dimecres mateix. Tres feligresos per banc, i mascaretes per a tothom. La imatge d’ordre és indiscutible, tot i que ja se sap que ho sol ser, gent d’ordre la que va per l’església. La dada, però, és l’assistència massiva en bon dia feiner. Deu fer créixer la fe, el confinament, o la gent ja cerca qualsevol excusa per sortir?

Back To Top
Search