skip to Main Content

Un lector fidel

Aquesta setmana hem entrevistat el conseller Iván Sevillano, quees mostra entusiasmat amb totes les obres de carreteres que es podran fer durant aquest mandat a Manacor. Sevillano fa set anys que vengué a viure aquí i ja se sent com un manacorí més. No sols s’hi sent, sinó que hi actua. Per mostra, un botó: “Moltes gràcies, llegiré l’entrevista en anar a comprar la revista com faig cada setmana”. Informat del que passa al poble i en català.

Back To Top
Search