skip to Main Content

Una xarxa de 67 carrers per alenar

Aquest és el mapa. Se n’havia parlat ja en dies anteriors i es feien travesses sobre quins serien els límits d’aquest polígon irregular de color magenta. A la fi, el mapa de la Zona de Prioritat per als Residents talla per l’avinguda del Torrent, cap a l’avinguda del tren, i continuant pel carrer de l’Alegria, sense deixar-lo continuaríem pel carrer de la Verònica, el carrer del Sant Crist i des de la plaça del Cós acabar una altra vegada a l’avinguda del Torrent. Aqust és el perímetre per on podran circular els vehicles sense poder endinsar-se cap a la ZPR, llevat que siguin residents, propietaris de cotxeries dins la zona marcada, vehicles comercials o presentin alguna de les casuístiques proposades com a excepció de la norma.

Cal tenir present que un gran vial de color blanc es presenta com a traç d’accés lliure. La gran línia blanca partirà del carrer d’en Muntaner, continuarà cap al carrer Major, travessarà sa Bassa cap al carrer de Pius XII i acabarà al passeig de Na Camel·la. També és via d’accés llliure el carrer de l’Amargura. Tanmateix, és important aclarir que en tots aquets carrers d’accés lliure la velocitat de circulació serà també de 20 quilòmetres per hora. El batle Oliver a pregunta d’aquest mitjà va respondre també que aquests serien els carrers prioritaris a l’hora de configurar-los com a plataforma única amb la instal·lació d’empedrats com ara els que hi ha a la plaça del Convent o al carrer del Convent.

Cal remarcar que, amb el color verd s’han destacat els carrers on actualment els cotxes han de pagar ORA i que esdevendran carrers d’aparcaments comercials. Segons explicà el delegat es tractarà de places d’aparcament amb un preu simbòlic però també amb una alta capacitat de mobilitat, amb temps màxims d’estada de quaranta-cinc minuts. Es tracta dels carrers que hi ha al voltant de la plaça de la Constitució, o plaça de les Verdures, més popularment.

Back To Top
Search