Skip to content

Carta oberta al Sr. Bezzina

Plataforma Camins Públics i Oberts
Sr. Bezzina,
Havent llegit, amb una mescla de tristesa i estupefacció l’article que publicaren a un diari de la premsa illenca i hem cregut convenient contestar-vos per escrit.
El camí de Sa Roca ha estat senyalitzat com a públic des de fa més de quaranta anys, l’equip d’investigadors de la Plataforma Camins Públics i Oberts ha trobat documents, a diferents arxius, que n’acrediten l’ús públic immemorial.
Fins que, Sr. Bezzina, heretàreu aquesta finca, el pas per aquest camí havia estat continu, lliure i pacífic, ningú vos demanà mai ni permís ni consentiment, ni a vós ni a cap dels vostres avantpassats.
A la foto que apareix a l’article, hi surt vostè en el punt que diu que acaba el camí públic. Ara bé, si això fos cert hauríeu d’accedir a ca vostra passant per la finca del veïnat, anomenada Es Coll des Vent, ja que les barreres que tanquen el camí de Sa Roca estan situades uns 200 metres més endavant.
Defensau la titularitat privada del camí al·legant arguments fal·laços, vos basau en un informe topogràfic municipal que només aporta les febles declaracions de tres testimonis, ignora i no sabem si per mala fe o per ignorància el fet constatat de l’ús per milers de manacorins i macianers d’aquest camí, com per exemple els escolars, les congregacions religioses, els grups excursionistes i el fet que generacions de manacorins hem anat a fer sa berena a Sa Roca.
Un altre dels arguments que oferiu manté que el camí de Sa Roca no ha estat mai inclòs a l’Inventari de Camins Públics de l’Ajuntament de Manacor, malgrat que l’any 2004 la Plataforma presentà un centenar d’al·legacions perquè hi fossin inclosos 17 camins, entre els quals el camí de Sa Roca. Curiosament l’Ajuntament d’aleshores no contestà cap d’aquestes al·legacions.
Per a la seva informació l’article 11 de la Llei 13/2018, de 28 de desembre, de Camins Públics i Rutes Senderistes de Mallorca i Menorca, al punt 4t que parla del catàleg de camins, diu “els camins públics i les servituds públiques no incloses en aquest catàleg NO perden per aquest motiu la naturalesa pública”. El punt 12è que parla de la redacció del catàleg municipal de camins, diu “el catàleg de camins ha de ser redactat per un equip multidisciplinari amb coneixement del territori, del patrimoni etnològic, del medi ambient, de recerca arxivística i amb competències jurídiques”, heu de saber que aquestes condicions encara no han estat satisfetes, quan ho siguin el camí de Sa Roca serà el primer a esser reconegut com a públic.
Sa Roca des Castellet i el Cor de Jesús són una part inseparable del poble manacorí, de la nostra cultura, de la nostra tradició i del nostre patrimoni immemorial, al mateix nivell que ho puguin esser les rondalles mallorquines.
Sr. Bezzina, sí que hi anau viu enviant la gent per damunt la cresta de la Serra de Llodrà per anar a Sa Roca travessant les finques dels veïnats, quan el camí tota la vida havia anat des de Sa Torre (lloc on està indicat el cartell de camí públic), passava per les graveres i ascendia cap Es Coll des Vent travessant la seva finca.
Vos volem fer avinent que les manacorines i manacorins no hi renunciarem mai.
Back To Top
Search