skip to Main Content

Desset persones participaran demà al curs per formar part del planter de dimonis

Un total de nou homes i vuit dones van formalitzar la preinscripció per participar el curset de dissabte. Així i tot, no s’arriben a omplir les vint-i-quatre places que s’oferien.

Nou homes i vuit dones participaran en el curset que el Patronat de Sant Antoni oferirà al llarg del dissabte 14 de desembre. D’aquesta manera, del total de 24 places que s’oferien, queden 7 vacants: les dues places per dones per la figura de Sant Antoni, dues més femenines per la figura de dimoni gros i les dues places per homes per la figura de baciner, on només s’hi ha apuntat el fill de la persona que actualment ocupa el càrrec.
La realització d’aquest curset es va anunciar en una roda de premsa el passat 18 de novembre i el cap de setmana posterior es va obrir el procés d’inscripció durant 48 hores. A més, totes les persones preinscrites han hagut d’enviar un correu electrònic al Patronat amb el seu DNI per tal de formalitzar la inscripció.
El president del Patronat, Antoni Gomila afirma que “particularment, li hauria agradat que hi hagués més participació” però explica que no pot fer una valoració més enllà perquè encara no s’han reunit amb la resta de membres del Patronat. Així mateix, diu que el curs “no és res de l’altre món” i que “només servirà per veure si les persones són santantonieres i saben ballar”. A més, Gomila remarca: “Tant pot ser que ballin enguany, com l’any que ve, com que no ballin”.El curset, que constarà d’una part teòrica i una pràctica, s’avaluarà amb un qüestionari sobre qüestions generals de la festa. Així mateix, Gomila explica que “encara estan valorant” qui, a part del baciner, Mateu Juan, s’encarregaran d’avaluar la part pràctica de ball”.

Llistat de les persones preinscrites al curset

Figura de baciner
Homes:
– Toni Juan Ruiz
Dones:
– Coloma Santandreu Pont
– Antònia Bassa Sureda
– Margalida Galmés Medina

Figura de Sant Antoni:
Homes:
– Llorenç Prohens Blanquer
– Bernat Aguiló Capó
Dones:
– Antònia Matamales Prohens

Figura Dimoni Gros:
Homes:
– Sebastià Riera Pocoví
– Antoni Bassa Ferrer
– Antoni Lluís Reyes Duran

Dones:
– Maria Magdalena Immaculada Rigo Soler

Figura Dimoni Petit
Homes:
– Joan Toni Sunyer Soler
– Montserrat Nadal Fullana
– Antonio Frontera Melis
Dones:
– Margalida Gelabert Binimelis
– Magdalena Pérez Galmés
– Jessica Campos López

Back To Top
Search