skip to Main Content

“Dilluns va entrar una sola persona a l’Ajuntament”

Miquel Oliver (Manacor, 1974) és batle de Manacor des del mes de juny passat. Per més primera autoritat que fos, poc es devia imaginar que hauria de gestionar una crisi com la del coronavirus i l’estat d’alarma decretat pel govern espanyol. En parlam amb ell.

Quin ha estat el primer efecte de l’estat d’alarma a l’Ajuntament? Com se n’han vist afectats els treballadors?
S’ha fet un decret on s’especifiquen les prioritats que a partir d’ara hi haurà a cada departament. Cada departament s’encarrega de la pròpia organització i en primer lloc s’han d’identificar les persones que formen part de grups de risc per infecció de coronavirus, que estan exemptes de venir a fer feina. Així mateix, hem donat la màxima facilitat a tots els treballadors amb un horari molt flexible perquè puguin fer la conciliació familiar com pertoca. Així l’horari establert en el qual els empleats municipals podran complir la seva jornada laboral és de 7 del matí a 9 de l’horabaixa i de dilluns a dissabte. A més, també hem proposat que tothom que pugui fer teletreball, que ho faci. Hi ha funcionaris que verifiquen i certifiquen, i això es pot fer des de casa.

Els treballadors no marquen l’entrada amb el registre digital?
No. Ara hi ha un control horari manual, sempre tenint en compte que la policia local funciona un poc a part. El fet que depenguin ara directament, arran de l’estat d’alarma, del Ministeri el posa en una situació especial. De fet, tots els policies que tenien vacances ara les han hagudes de postposar, per poder garantir el servei públic necessari.

Hi ha atenció al públic, amb tant de personal dins les oficines?
Hem de tenir en compte que l’estat d’alarma suspèn tots els tràmits que hi havia damunt la taula fins a nova ordre. Així, tots els terminis han estat suspesos, i les tramitacions també queden suspeses. Per això no hi ha cap urgència que requereixi la presentació de documentació. Els registres estan oberts, però només s’agafen urgències. Abans d’ahir (dilluns) va entrar una sola persona a l’Ajuntament, per una situació d’emergència, i es va registrar. Els edificis municipals no estan tancats als funcionaris, però sí que estan tancades les dependències esportives, les concessions dels bars als poliesportius, els espais culturals, com ara el Museu, o la Institució. Els treballadors socials de Porto Cristo s’han agrupat amb els de Manacor. La bribada continua fent feina, sempre que les tasques que duguin a terme no dificultin la circulació en cas d’emergència. Les obres particulars també continuen, perquè no s’ha paralitzat l’activitat constructiva, per això els zeladors també continuen fent feina.

Has parlat de serveis socials, un departament que deu tenir molta feina aquests dies.
Sí. Cal tenir present que el centre de dia està tancat, i que es fan tasques de seguiment. Les treballadores que hi havia allà se’n cuiden. Igualment passa amb l’atenció domiciliària. Es fa un seguiment cas per cas per part de Serveis Socials per comprovar que les persones depenents tenen familiars que les puguin ajudar, o si es troben bé. En cas de necessitat, es fan les visites presencials. Protecció civil també està mobilitzada. I precisament una de les coses que hem intentat ha estat coordinar Protecció Civil, Policia i Serveis Socials per fer el seguiment d’aquestes persones més necessitades.

Heu vetlat perquè els treballadors de l’Ajuntament guardin la distància de seguretat entre ells?
Sí. Ja hi havia departaments on la gent estava relativament ampla. Cal tenir en compte que els empleats que formaven part de qualque grup de risc no són presencialment a l’Ajuntament, i això ens ajuda a esponjar els que hi són.

Seguiu instruccions d’ens supramunicipals, ja sigui el Govern Balear o el d’Espanya? Estau coordinats?
L’única instrucció que seguim en aquest sentit és la de la FELIB, on hi ha tots els batles de les illes. El president ens fa una micade mediador, perquè les instruccions arribin tan aviat com sigui possible. Entenem que la situació és excepcional, i la disponibilitat de l’Ajuntament és total per intentar coordinar-se amb les entitats més properes, com ara Creu Roja, Llar de Transeünts, o el mateix centre de salut. També m’agradaria dir que els punts d’atenció sanitària de Son Macià, s’Illot i Cales de Mallorca han tancat i s’han agrupat amb els centres de salut de Manacor i de Porto Cristo, per optimitzar tots els recursos.

Hi ha hagut incidències?
Molt poques. Senzillament hem d’estar contents perquè la gent ha obeït, i queda a ca seva. Vull donar lesgràcies als ciutadans, que han cregut les instruccions. Cert és que hi ha hagut alguna persona que passejava i no tocava passejar. Hi ha hagut algunes sancions. També em consta que hi ha coordinació entre policia local i policia nacional per repartir-se les tasques.

Feim tard, en la prevenció?
Jo no som metge. Però és clar que feim tard. Els símptomes surten al cap de vuit o deu dies de la infecció, i les mesures que es varen prendre diumenge no es veuran fins d’aqúi a vuit o deu dies. De fet, es preveu una punta per al pròxim cap de setmana. A l’Hospital de Manacor ja s’ha detectat un primer cas, i veurem com respon l’entorn. El cert és que a Madrid i a Barcelona molta de gent havia d’anar a fer feina i les estacions de metro estaven saturades, quan la contenció i l’aïllament són l’única solució, una solució que arriba tard, perquè hi ha hagut una infravaloració del risc. Esperem que tot això no rebenti en un infecció més grossa.

Back To Top
Search