Skip to content

El llarg camí de lluitar per la cosa pública

Aquesta setmana passada va ser notícia un camí públic que havia estat llaurat per la propietat de la finca que travessava. Els litigis entre els senyors i els grans terratinents i el poble pels drets de pas i per la disputa de la titularitat dels camins són històrics i es remunten a èpoques de l’antic règim. Cert és també que fins fa no res, i qui sap si encara avui, Mallorca ha viscut ancorada dins una xarxa de relacions estamentals que ben bé recordava formes de relació més aviat medievals o si més no anteriors als principis que va impulsar ara fa poc més de 200 anys la Revolució francesa.

Aquests litigis s’han anat reproduint al llarg dels segles, com també al llarg dels segles ha quedat més que clar i evidenciat que molts d’aquests camins han estat i són històricament públics.

Davant això, és clar, el poble s’ha de mobilitzar i qui vulgui ha de poder transitar sense problemes, ni tanques, ni cans, ni amenaces per qualsevol d’aquests camins. Però alerta, la màxima institució democràtica de representació popular en l’àmbit local i, a més, competent en la qüestió de la titularitat dels camins, és l’Ajuntament. Per tant, és de la Sala que han de sortir les demandes, denúncies i actuacions que refermin el caràcter públic d’aquests vials. I quan no es compleix la llei o quan es vulneren els drets dels ciutadans és l’Ajuntament el que ha d’actuar amb la màxima celeritat i contundència.

Ha passat molt sovint, però, que l’administració, en comptes d’actuar com a representació sobirana del poble, s’ha cuidat més de garantir els drets d’alguns privilegiats, dels grans terratinents i propietaris, dels cacics que manegen al seu antull els designis del poble.

És per això que ara cal esperar que l’Ajuntament posi fil a l’agulla per resoldre tots aquests casos. Gran part de la feina documental està feta i a disposició per part de la Plataforma Camins Públics i Oberts. L’Administració és un monstre lent i a estones exasperant, però això no ha de suposar cap excusa i és d’esperar que en els pròxims pressuposts s’hi inclogui com ha anunciat el batle, una partida que asseguri la revisió del Catàleg de camins i així poder envestir la incorporació d’aquests vials a l’Inventari de Béns Municipals. Una vegada feta aquesta darrera passa, les actuacions davant il·legalitats en vials públics serien més directes, més efectives i més decisòries.
Que així sigui.

Back To Top
Search