skip to Main Content

“Enguany tothom diu que ha anat a collir garrova”

Després que el quilo hagi passat de costar uns 16 cèntims a costar un euro, els pagesos tenen un nou al·licient per continuar cuidant els garrovers. En parlam amb Toni Sureda, de Son Vell, que desitja que aquest preu s’estabilitzi al voltant dels valors actuals.

“Sempre s’ha collit tota quan el preu ha donat alegria; enguany tothom parla que ha anat a collir garrova i, degut al preu, a ningú l’hi ha fet peresa”. Aquesta és una afirmació feta per Toni Sureda, de Son Vell, després de valorar “amb aires positius” la temporada d’enguany. Assegura que si la comparam amb campanyes anteriors, “hi ha hagut manco producció, però ha pesat més, ja que era més ben granada”.

El productor de garrova comenta que ells varen començar a collir el fruit a principis d’agost i han acabat just aquesta setmana. I, “efectivament” han notat de manera considerable l’augment del preu.

Aquesta circumstància s’ha traduït, inevitablement, en el fet que no hi hagi hagut excedent. És a dir, tota la garrova que s’ha produït, s’ha collit. Una situació que feia molts d’anys que no s’observava.

Desig de futur

“Jo, per exemple, només demanaria que es mantengui el preu de la d’enguany”, afirma. Un preu que ja va començar a inflar-se l’any passat. De fet, en el sector esperen que oscil·li entre els 90 cèntims i l’euro el quilo tot i ser conscients que aquest fet no depèn d’ells. “Estam supeditats i no podem fixar el preu”, reconeix.

Ara bé, si demanam pel motiu d’aquest increment, diu que “dins el mercat de la garrova” no ens ho pot explicar, però “pareix a ser que han retirat uns productes concrets i ara aprofiten més el garroví”. Per tant, al seu entendre, l’augment de la demanda ha propiciat l’augment del preu tal com mana la llei mercantil.

Un al·licient

Però que el preu estigui a l’alça no ha afectat de manera directa ni al procés productiu ni a la qualitat ni a les tècniques utilitzades. De fet, Toni de Son Vell entén que “l’únic que fa és crear un al·licient per anar a les garroves: ens les demanen i valen més doblers”. Una satisfacció que es dobla quan pensa amb el fet que “un garrover no se sembra avui per collir el fruit al cap de 15 dies, sinó que la majoria els varen sembrar els nostres pares o padrins”, però collir el fruit en aquells temps no compensava. Per a ell, aquests preus han estat “una injecció d’alegria”, ja que “enguany s’ha valgut la pena cuidar els terreny i els garrovers”.
Ara bé, no és la primera vegada que aquest fruit està al voltant d’aquests preus. Toni Sureda fa memòria i ens transporta als anys 80, un moment en què la garrova es va pagar a unes 70 pessetes. “Va ser excepcional”, assegura.

Tot i això, si recuperam el passat més proper “hem passat del fet que pràcticament no es valgués la pena arreplegar les garroves, a què el quilo estigui a més d’un euro”.

Back To Top
Search