skip to Main Content

Esport infantil: activitats extraescolars, joc a l’espai públic i integració a Manacor

Manacor és, sens dubte una ciutat esportiva. Escoletes i clubs augmenten any rere any i conreen el camí de grans esportistes. Però pot accedir-hi tothom? Disposam dels espais adequats? Parlam aquesta setmana sobre la sobrecàrrega d’activitats extraescolars, de l’equilibri entre el cos i la ment, del dret a poder fer esport en els espais municipals i del paper de l’esport com un element d’integració i de cohesió social.

Manacor és bressol de teatre però també de grans artistes musicals, d’escriptors i d’esportistes. Hom pot dir que tot plegat pot ser fruit de talents innats però ho és també de la dedicació i la perseverança. Escoles de dansa, de gimnàstica, de pintura, de cant, clubs d’atletisme, d’escacs o fins i tot de tenis taula, eduquen els nostres infants diàriament i fan que l’esport es converteixi en una peça clau en les nostres vides. Els beneficis de l’esport en l’etapa infantil van més enllà del pur vessant de la salut: serveix, entre altres coses, per educar en valors, socialitzar-nos, per integrar persones nouvingudes i crear comunitat. Per tot plegat, no és estrany que el pressupost municipal de l’àrea superàs, l’any 2019, els 500 mil euros i que els clubs esportius augmentin, any rere any, la qualitat i la quantitat. És cert però també, que essent una ciutat esportiva, existeix una manca d’espais municipals on poder realitzar entrenaments o simplement passar unes hores darrere d’una pilota: més enllà dels esports federats, que ja viuen amb certa complicació l’organització d’horaris dels diferents equips, existeix també la dificultat d’accedir a un espai – un parc, un pati o un poliesportiu – on poder gaudir d’una estona d’oci i temps lliure.
En aquest sentit, el regidor d’esports, Artur Aguiló reconeix que “tot és millorable” i que hi ha “una manca d’espais en relació a la demanda sobretot en la franja de capvespre” però argumenta que “això no impedeix que Manacor sigui una ciutat compromesa amb l’esport”. A més, explica que des de l’Ajuntament tenen el propòsit de donar tot el suport possible als clubs esportius, a través del manteniment dels equipaments municipals existents així com dels gimnasos de les escoles on es duen a terme les activitats extraescolars i també a l’esport no federat. En aquest sentit, Aguiló explica que entre els objectius del mandat, hi ha el d’intentar obrir els patis dels centres educatius més enllà de l’horari escolar. A més, explica que es treballarà tant en l’esport igualitari com en l’esport integrador. D’altra banda, la regidora de Serveis Socials, Carme Gomila, explica que puntualment es poden donar ajuts per a les activitats extraescolars i que hi ha un servei d’educadors que ofereixen suport escolar i activitats d’oci i temps lliure però reconeix que no hi ha un pla d’ajuts específics per això.

Back To Top
Search