skip to Main Content

“Està demostrat que el teletreball augmenta la productivitat”

Francina Mas (Manacor, 1981) fa més de deu anys que teletreballa a la Fundació Bit, que impulsa un programa de digitalització d’empreses per ajudar-les en la implantació del teletreball

Estam preparats per teletreballar?
Jo crec que no. De fet, nosaltres feim feina en digitalització, perquè veim que anam molt enrere. Poder teletreballar implica que les empreses estiguin digitalitzades. I moltes empreses petites, que són les de menys de deu treballadors, no tenen ni pàgina web ni tan sols una adreça electrònica.

Està clar que el sector és determinant per poder teletreballar, però és fàcil fer-ho?
Amb la pandèmia tothom s’ha digitalitzat una mica. Hi ha moltes d’eines gratuïtes que es posen a l’abast i que la majoria de la gent coneix, com ara Google. Depèn molt de cada empresa: una gestoria tendria molt bo de fer teletreballar, si té les eines que toca per fer videoreunions, calendaris compartits, programes d’edició de documents compartits, i un núvol on poder desar aquests documents, eines per compartir documents feixucs… Les eines hi són… Google drive, Mediawiki, Wetransfer, Zoom, Meet… I també va bé poder accedir al teu ordinador de l’oficina des de casa.

A banda d’aquesta casta de feina també hi ha el comerç en línia. És costós?
No, no és car. Però implica dedicació, i a més hem de tenir en compte que hi ha una bretxa digital generacional que és complicada de vèncer. Whatsapp Bussiness, per exemple, permet exposar un catàleg, vendre i cobrar, i és facilíssim, però l’has de saber manejar. Facebook ja t’ho permet, també. A més, també has de tenir en compte el tema dels enviaments, les possibles devolucions… Hi havia gent a Manacor que feien els enviaments ells mateixos.

Parlam molt de Google i d’altres plataformes més o menys gratuïtes… No fer-ho amb ells suposa un sobrecost?
Sí. I ha programes multifunció que ja duen totes aquestes eines incorporades, però valen doblers. Google ho posa tot gratuït perquè l’usuari és el producte, ells venen les teves dades. I si no tens recursos ho fas servir.

Es rendeix més o menys, teletreballant?
Hi ha totes les opinions, quan s’analitzen dades, es demostra que s’augmenta la productivitat, el benestar personal, la conciliació familiar, retenció del talent, molta de gent no se’n va si pot teletreballar. Ara bé, qui es distreu a l’oficina també es distreu a ca seva. A més, també ja hi ha moltes eines per controlar el teletreball.

I les lleis, com ho poden regular, tot això?
Pel setembre va sortir un nou decret del govern estatal. Fins ara no hi havia res que ho regulàs. El decret diu que hi ha d’haver un acord per escrit entre les dues parts, per teletreballar, un inventari d’eines, la quantificació de desepeses que pot implicar per al treballador i la consegüent compensació… A més, també s’han de tenir en compte qüestions legals com ara l’accés des de casa a dades de clients… o el dret a la desconnexió digital.

A l’administració pública estan preparats, per a això?
L’administració pública no entra en aquest decret. Tanmateix, s’ha demostrat que no. Hi ha hagut molta improvisació. Les empreses que s’hi han hagut d’adaptar massa aviat per la pandèmia, ara es pensen que el teletreball no funciona. I sí que funciona, tot i que té les seves complicacions. Jo fa 11 anys que teletreball i fins ara no he tengut totes les eines per poder-ho fer plenament.

Vols afegir res més?
Sí, el teletreball comporta també el naixement dels nòmades digitals. Són teletreballadors d’arreu del món que cerquen la millor ciutat per viure fent feina des de casa. La ciutat més ben valorada és Lisboa. Palma o Ciutadella també estan ben situades…

Back To Top
Search