skip to Main Content

Festival radical

Les turbulències dins l’emergent (emergent perquè surt d’on ha estat sempre amagada) extrema dreta manacorina són un festival. De moment, ja hi ha tres lideratges descavalcats. Els de Jeroni Ferrer i Joana Maria Salas a Ciutadans i el d’Alberto Jerez a Vox. Una coneguda plataforma web manacorina s’alimenta de bon de veres amb tota aquesta menjua i fins i tot la nostra publicació se n’ha vist esquitxada. Diuen que qui té fam somia rollos. I cosa deu passar, perquè alguns misteriosos comentaristes de la web han fet referència a una presumpta “gargamella profunda” de Cent per Cent. Ben errats de comptes van, aquests misteriosos comentaristes! El que sembla clar és que el festival no ha acabat i que encara en veurem de grosses dins aquest trullet de la dreta extrema.

Back To Top
Search