Skip to content

Gallinassa pudenta

Poca culpa en tenen elles, pobretes. Si Manacor put, ho ha de saber la gent manacorina, no és per culpa de cap explotació de vaques (com alguns pensaven), ni tampoc perquè una canonada o una fossa sèptica hagi rebentat dins el poble. I menys perquè una depuradora regolfi. Els excrements que han deixat empestat Manacor aquestes darreres setmanes són de gallina. Sembla, però, que les darreres camionades ja han estat abocades i que el problema, que ja ha estat estudiat per tècnics del Govern autonòmic, es resoldrà de forma imminent.

Back To Top
Search