skip to Main Content

“Hi ha uns 950 cotxes per cada 1.000 habitants i els carrers són els mateixos que fa 25 anys”

El delegat de Mobilitat, Sebastià Llodrà (Manacor, 1977), recorda que el futur de la ciutat passa per un canvi de model a l’hora de realitzar trajectes

Aquests darrers anys, a Manacor, s’estan impulsant diverses polítiques de mobilitat. Quin balanç en podem fer d’elles?
Per emmarcar un poc la cosa, hem iniciat la setmana de la mobilitat amb activitats puntuals, però allò que dona sentit és el que es fa de forma permanent. Del que queda, si feim un balanç dels darrers tres anys, veim que hi ha un late motiv general de baixar dels vehicles motoritzats als nuclis urbans del municipi. S’han fet diferents mesures, com convidar i recordar els avantatges d’anar a peu, fomentar l’ús de la bicicleta i, després, la ZPR. Si anam a altres nuclis, a Son Macià s’ha consolidat la pacificació de trànsit a la plaça; a Porto Cristo tendrem un passeig marítim pacificat per a vianants i no tant per vehicles, que en alguns moments poden passar; i d’altres proves a S’illot de la pacificació de la primera línia durant les festes. És una cosa que inicialment crea certs dubtes, però la lògica amb la qual funcionen totes les ciutats europees és llevar el cotxe dels centres.

Els aparcaments de bicicleta als aparcaments públics estan funcionant? Han tengut bona rebuda?
Hi ha hagut algunes bicicletes. És una mesura que encara ha de créixer, però que té molt de potencial. Com a crítica, ens falta donar-li més volada i informar més sobre aquesta mesura.

Idò podem dir que han tengut bona acollida, tot i les discrepàncies i crítiques inicials, sobretot amb la ZPR?
Ha tengut bona acollida. Inicialment, els dubtes eren que no podíem passar amb els cotxes i ara ens reclamen que quan hi ha cotxes, han d’anar per la voravia. La gent demana que es faci més factible i amb més contundència. Com a poble anam entenent que són mesures bones.

La gent utilitza menys els vehicles a motor? En tenim xifres?
Començam a tenir xifres amb els radars pedagògics, a part d’informar sobre la velocitat. Tenim, aproximadament, un cotxe per habitant. A Manacor hi ha uns 950 cotxes per cada 1.000 habitants i els carrers són els mateixos que fa 25 anys, i per això s’ha de notar que hi ha més cotxes. Hi ha pràcticament 48.000 cotxes i la certesa absoluta que no fan falta carreteres, sinó que sobre cotxes. Però també notam que si la gent ha de fer petits trajectes, no utilitza tant el vehicle.

Això quin impacte té? Tenim evidències de què realment ha contribuït a millorar la qualitat tant de l’aire com de vida al municipi?
La mateixa reducció de trànsit en aquests 67 carrers de la ZPR. Tenim la certesa de com més es baixa el trànsit motoritzat, millor és la qualitat de l’aire.

Per què és tan important, o perquè hi dedicau tants d’esforços, a canviar el model de la mobilitat?
Primer de tot, perquè els canvis de model de la mobilitat no només són ambientals, sinó que econòmics. Necessitam no haver de dependre tant de les energies fòssils i hem de reduir la quantitat de benzina que utilitzam. També per la necessitat econòmica, perquè els preus estan a prop dels 2 euros el litre i, en canvi, la bicicleta en consumeix 0. Hi ha un complement social, les ciutats s’han dissenyat pensant per on ha de passar el cotxe i el canvi de visió implica recuperar espais que siguin per les persones hi viuen. I així té un rerefons comercial i econòmic. Sempre hem dit que Manacor com a poble funciona com un centre comercial a escala de la comarca. Ens atreviríem a dir que és el millor centre comercial de Mallorca. Quan anam a un dels centres comercials de polígon volem aparcar i passejar tranquils, i això és el que hem de poder tenir a Manacor mateix.

Creis que Manacor està preparada per aquest canvi? I la gent que l’habita?
Cap ciutat està preparada pels canvis que vendran. Haurem de fer mesures per frenar el canvi climàtic, com hem pogut comprovar aquest estiu, que ha estat angoixant amb quatre mesos seguits de calor, i ningú pot negar que sigui fruit del canvi climàtic. També amb la baixada de la capacitat d’obtenir matèries primeres i combustible, la crisi energètica en la qual estam immersos. Aquests canvis vendran, volguem o no, l’altra cosa és com li farem front. Hem de replantejar com volem que sigui el nostre poble i el futur en l’àmbit de mobilitat, que ha de ser de menys consum de combustible.

Treballau per dur a terme més accions a curt, mitjà i llarg termini al municipi? Veurem més novetats?
Consolidar aquelles que ja estan en marxa. La ZPR s’acabarà de consolidar quan el control d’accessos estigui activat, que hauria d’estar a finals d’aquest any o principis del que ve. També anar experimentant amb mesures similars, no només al centre, sinó que per barriades. Creim que cada barriada ha de tenir el seu espai pacificat i la barriada de Santa Catalina és un exemple que vendrà ara, i el pròxim Sa Torre. Es anar creant a les barriades de Manacor més zones que tenguin com a protagonistes els vianants.

I a això, com ho aconseguireu?
A Santa Catalina hi ha hagut unes obres i el que no podia passar, és que quedàs la mateixa plaça remodelada, sinó que s’ha d’aprofitar per guanyar més espai. Això implica fer créixer les places i fer que la zona que enrevolta la plaça no sigui transitable. D’aquesta manera guanyam espai per les persones, més lloc pels infants i les persones majors, que són els que estan al carrer.

Aquesta setmana, la de la mobilitat, feis especial esment a l’ús de la bicicleta al si del municipi. Per què?
Manacor té les característiques idònies perquè la gent es pugui moure amb bicicleta. Les distàncies, que a peu són petites, amb bicicleta són encara més curtes. I, a més, l’orografia és pla. Segurament es tractarà de donar a conèixer les coses bones que té l’ús de la bicicleta, és més fàcil anar a peu o en bici que no amb cotxe.

I a això ho fomentau aquests dies…
Aquesta setmana de la mobilitat ens centrarem en donnr a conèixer i reiterar aquests missatges mitjançant l’exposició i obrir espais pel dia de sense cotxs. Com a novetat, tendrem que les persones que guanyin el concurs pujatn una foto amb l’etiqueta PedalaPedalaràs guanyaran una bicileta. Després, diumenge dematí tendrem una biciletada a Porto Cristo que acabarà amb animació al carrer Bordils, el nou espai sense cotxes.

Voldries afegir qualque cosa més?
Són mesures que han d’anar més enllà de l’actual govern. Podem discutir detallets. El sentit general és que és cap aquí que hem d’anar. Són canvis que han de quedar a la Manacor del futur.

Back To Top
Search