Skip to content

L’empresa amb base manacorina Bio Island XXI, pionera autonòmica en cultiu de cànnabis medicinal

El projecte de l’empresa, en conjunt amb els grups d’investigació PLANTMED i FI-TRACE, de la Universitat de les Illes Balears, és el primer a obtenir l’autorització de l’Agència Espanyola de Medicaments a les Illes Balears.

Fotografia: A. Costa / UIB

La Universitat de les Illes Balears, per mitjà dels grups de recerca PLANTMED i FI-TRACE, du a terme un projecte d’investigació per millorar els cultius de cànnabis amb finalitats medicinals. Aquest projecte, engegat per iniciativa de l’empresa Bio Island XXI, SL, administrada pel manacorí Miquel Galmés, és el primer autoritzat per l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) a les Illes Balears per a la investigació del cànnabis.

Un complex projecte amb dues fases i moltes implicacions
El doctor Jeroni Galmés, catedràtic del Departament de Biologia i líder del grup de recerca PLANTMED, encapçala l’estudi, amb la participació del grup FI-TRACE, liderat pel doctor Manuel Miró, del Departament de Química. L’objectiu principal és avaluar com la concentració elevada de CO2 i la fertilització carbònica poden millorar la producció de cannabinoides d’alta qualitat amb propietats medicinals.
El projecte consta de dues fases. La primera, ja finalitzada, va consistir en el cultiu de dues varietats millorades genèticament de ‘Cannabis sativa’ en un hivernacle de bioseguretat de la UIB. Es van optimitzar les condicions de cultiu per adaptar-se a les necessitats d’aquestes plantes, incloent-hi la regulació de la temperatura, la llum i la fertilització mineral. Es va aplicar una fertilització carbònica en dues concentracions diferents de CO2 per observar els seus efectes sobre la producció de cannabinoides.
Els resultats preliminars mostren una alta adaptació de les plantes al CO2 elevat, amb una major eficiència en l’ús de l’aigua i els nutrients. Això es tradueix en un estalvi d’aigua i nutrients per unitat de biomassa produïda. A més, es preveu que aquestes plantes, cultivades en condicions de CO2 elevat, puguin augmentar la producció de cannabinoides, com el cannabidiol (CBD), amb potencial medicinal.
Jeroni Galmés recalca que “aquests resultats ens donen informació de com es comportaran les plantes amb una concentració més elevada de CO2, i el resultat és que una major concentració de CO2 és bo per a les plantes, però això no vol dir, ni de molt, que el canvi climàtic sigui positiu. Perquè altres conseqüències del canvi climàtic com l’augment de les temperatures o la disminució en el patró de precipitació seran fatals per als cultius de la Mediterrània”.
La segona fase del projecte, que es realitzarà al laboratori FI-TRACE, consistirà en la quantificació del perfil de cannabinoides de les flors recol·lectades durant la primera fase. Això es farà mitjançant tecnologia HPLC, per determinar quins cannabinoides s’han produït i si hi ha hagut algun canvi significatiu en la producció a causa del tractament de fertilització carbònica.

Properes passes a donar: impacte de la recerca i futur del cannabis medicinal
L’administrador de Bio Island XXI, SL, explica que “l’evolució que pugui agafar el projecte depèn en part d’una mera coincidència, que és que al mateix temps que fèiem la presentació als mitjans de comunicació al Campus de la UIB, la ministra plantejava iniciar la tramitació de la legalització del cannabis medicinal a nivell estatal. Fins i tot els de la Televisió Espanyola, en haver acabat, ens van demanar de fer un tall en castellà, perquè la notícia sortiria al telenotícies de les 15. Va ser una coincidència total, i aquest fet va propiciar que se li donàs més difusió a la recerca, però no deixa de ser una tramitació de llei”.
Afegeix que “perquè hi hagi medicaments basats en cannabis medicinal, ha de passar bastant de temps: s’ha de treure l’esborrany de llei, s’ha de posar en marxa l’autorització dels extractes i dels medicaments, etc. No és d’això que dius ‘en tres mesos tendrem el medicament a la farmàcia’”.
La fase d’anàlisi de la qualitat dels cannabinoides serà clau, perquè, segons explica Galmés, “la producció enfocada a l’elaboració de medicaments ha de ser molt estable. Les varietats han de ser cultivades sempre amb els mateixos paràmetres, no podem tenir plantes que s’estressin, perquè això altera la composició i la qualitat dels cannabinoides. Hem de tenir un material estabilitzat i controlat”.
D’altra banda, declara que “la finalitat és poder tenir el vistiplau del Ministeri de Sanitat, demostrar que tenim un reconeixement i que l’empresa té uns contactes sòlids i que volem fer un projecte seriós”. I afegeix amb certa preocupació que “un altre problema és que quan dius la paraula ‘cànnabis’ tot són rialletes, i no se tenen en compte els malalts, que molts milloraran la qualitat de vida si s’investiga el cànnabis medicinal”. Així doncs, considera que “les associacions de malalts han de donar visibilitat a aquesta qüestió, saber quines són les seves necessitats i demanar que hi hagi un canvi del reglament que faci viable el cultiu i la fabricació de medicaments a base de cànnabis”.

Back To Top
Search