skip to Main Content

Són hotels els habitatges de lloguer vacacional?

Queixes entre els propietaris per la decisió de l’Ajuntament de revisar el pagament de la taxa de fems fins ara no executat. El Partit Popular acusa de “mentidera Maria Antònia Turyols, que diu que, en el seu moment, “Maria Antònia Sansó no va aplicar l’ordenança”.

Tot i que segons Sebastià Llodrà, delegat de Medi Ambient, “això és més una qüestió de Tributs que no de Medi Ambient”, Llodrà explica que “la taxa de fems destria “un habitatge d’un establiment turístic”. Els habitatges paguen com una única unitat, en canvi els hotels paguen el fems amb una quota a tant la plaça. Aquesta mateixa condició és la dels lloguers vacacionals. Llodrà explica que “un lloguer vacacional no pot pagar la mateixa taxa de fems que un habitatge habitual”.

Llodrà, a pregunta nostra, reconeix que no és el mateix un lloguer vacacional que un hotel: “Hi podria haver un terme mitjà i però per això hauríem de mirar com ho fan actualment els municipis. Però aquí tenim una ordenança que ara mateix estableix la taxa de fems per plaça turística”. Ara l’aplicació d’aquesta ordenança s’ha revisat i s’aplica amb efecte retroactiu als anys 17, 18 i 19.

Llodrà insisteix que “si dins Manacor hi ha més de 800 habitatges de lloguer vacacional, en rústic i en urbà, la feina que hem de fer és veure com poden col·laborar amb el tractament de fems, perquè són aportacions importants dins el poble. Ens hem de plantejar què feim amb els fems que es produeixen. Si dins un habitatge de lloguer vacacional hi ha sis places, és molta de gent, i segur que no genera el mateix fems que un habitatge habitual’.

Es podria pensar que aquesta taxa aplica allò tan sentit que “pagui qui més té”. “No es fa amb aquesta idea”, diu Llodrà. “La taxa només cobreix un servei, s’ha de veure quines despeses implica en el tractament i recollida de fems un lloguer vacacional”. I encara més, “s’hauria de veure quines implicacions legals pot tenir el fet que Maria Antònia Sansó no aplicàs aquesta taxa entre el 2015 i el 2019”.

La Federació d’Habitatges Turístics Vacacionals facilita un recurs als propietaris
Llorenç Frau és vicepresident de la Federació d’Habitatges Turístics Vacacionals de Mallorca. Representen prop de 850 propietaris arreu de l’illa. A Manacor, hi tenen una tretena de socis. Vicepresident de la Federació d’Estàncies Turístiques Vacacionals de Mallorca. L’única condició que posen als seus associats és tenir la casa donada d’alta a Turisme. “No anam d’amagat, nosaltres”. Frau aclareix que “nosaltres no llogam habitacions, sinó que cedim l’ús de la casa. No som hotels. I els nostres llogaters fan el mateix fems que puguis fer tu a ca teva”. I continua explicant: “Jo tenc una casa de sis persones, que la llog 150 dies l’any, i l’ocupació mitjana d’aquests dies sol ser d’entre dues i tres persones”. Ara, però, es queixa, “l’Ajuntament ens vol cobrar com si l’ocupació fos del cent per cent”. Per a Frau, una possible solució és que “així com hi ha una ecotaxa hi hagués un ecofems”. La Federació ha facilitat un recurs als propietaris per interposar davant l’Ajuntament. Frau acaba explicant que “després d’haver tengut l’entrevista, va quedar molt clar que ells volien cobrar totes aquestes taxes”.

PP: “La interpretació de la norma és subjectiva”
Mentrestant, en el PP estan queixosos de Maria Antònia Truyols, a qui acusen de “mentidera”, per “no assumir l’afany recaptatori que s’amaga en l’augment de la taxa de fems”. El PP ha remès una nota on es quexa de les acusacions a Maria Antònia Sansó (anterior delegada d’Hisenda) de “no haver aplicat l’ordenança com calia” i recorden que “la interpretació de la norma és subjectiva”

Truyols: “De mentides res de res”
La delegada d’Hisenda, indignada, respon al PP i a Maria Antònia Sansó: “De mentides res de res. Totes les ordenances, des del 2017, 2018 i les del 2019 diferencien entre habitatge normal i establiments amb finalitat turística, siguin hotels o habitatge vacacional”. Maria Antònia Truyols insisteix que “no és una apujada impositiva, sinó una regularització”. “O no es donen d’alta els habitatges vacacionals a Turisme?”, diu alhora que afegeix que “és una qüestió de justícia tributària amb els qui paguen el que els toca”. Truyols es mostra oberta a negociar les condicions de la futura ordenança amb el sector.

Back To Top
Search