skip to Main Content

Acaba la segona fase a Son Coletes amb 54 víctimes

54 víctimes, quatre de les quals són dones -i que possiblement es podrien relacionar amb les milicianes- i una imatge aèria que posa els pels de punta. La segona fase d’excavació i exhumació al cementeri de Son Coletes, iniciada el passat mes d’octubre, arribava la setmana passada a la seva fi pel que fa a la intervenció de camp i a poc a poc acabar la feina antropològica i de labortori. Aquest nombre global de víctimes podria augmentar amb l’estudi antropològic de les restes, també desarticulades, aparegudes entre els fonaments de les criptes construïdes els anys 50 del segle passat.
Les síquies o fosses 1, 2 i 3 són continuïtat de les excavades l’any 2020 i les 4, 5, 6 i 7 són quatre de noves, situades totes elles en un dels passadissos de l’actual cementiri de Son Coletes. La fossa 1, ubicada dins una de les zones enjardinades, és l’única que ha aparegut buida. En canvi, s’han exhumat dos individus a la continuació de la fossa 2, situada gairebé en un dels angles entre dos passadissos, on ja s’havien documentat quatre víctimes en la fase anterior. A aquests cal afegir la localització de quinze individus més a la fossa 3 i en la qual es varen localitzar sis milicians de l’expedició del capità Bayo l’any 2020.
Aquesta quinzena de víctimes de la fossa 3 s’han trobat en dos grups: un format per deu individus, alguns dels quals es podrien relacionar amb milicians. I un segon grup format per cinc víctimes més, quatre de les quals s’han pogut recuperar en la seva integritat i una altra només parcialment. Les primeres observacions antropològiques indiquen que aquests quatre cossos complets són compatibles amb dones, una de les quals menor de 22 anys. De la resta, caldrà fer una anàlisi antropològica acurada en el laboratori per poder determinar correctament el seu perfil biològic. Finalment, pel que fa a les noves fosses localitzades al passadís, cal destacar que a la fossa 4 s’han exhumat sis individus; a la fossa 5, cinc; a la fossa 6 vuit individus, i a la fossa 7 altres dos, un d’ells molt jove.
Amb aquests resultats, des del Comitè de Son Coletes consideren que “La feina feta a Son Coletes la campanya del 2020 i la del 2021, ha estat un èxit que segurament molts no esperaven. De fet, no es confiava trobar-hi restes ni molt menys en el grau de conservació que han aparegut. Això demostra que no s’ha de perdre l’esperança i cal tenir sempre en compte tots els factors de cara a provar d’obrir una fossa; el no, sempre hi és. Però s’ha fet evident com la realitat s’imposa”.
D’altra banda, pel que fa al futur proper, des del Comitè afirmen que “cCaldria seguir explorant en aquelles zones on s’observa que segueixen les rases i allà on no hi ha nínxols i coincideix amb el traçat de l’antic cementiri, tal com va demostrar la recerca històrica i la superposició de fotografies aèries antigues i noves. Encara hi ha esperances i molta feina a fer i confiem en el criteri de les arqueòlogues sobre la continuïtat i viabilitat de la fossa”. Així mateix, com sempre, continuaran fent feina per recordar les víctimes i que, a hores d’ara, tenen un paper complementari, “atesa l’especialització i professionalització de tota aquesta fase”. Tenen clar que “aportarem l’ajuda que se’ns demani, però ara mateix cal deixar que les especialistes facin feina i s’avanci amb les identificacions; per això serà molt important que per fi es resolgui la qüestió de la protecció de dades i es puguin comparar les mostres d’ADN que van prendre’s en el seu moment juntament amb les d’ara”. A més, recalquen que “com a comitè, seguirem estant a la disposició dels familiars i la gent de Manacor de cara a dubtes i especialment, pel que fa a la nova recollida de mostres d’ADN que es farà segurament més endavant, on demanam que ens contactin els possibles familiars susceptibles de comparar”. A més, afegeixen que “no hem de pedre de vista que la dignificació de la memòria de les víctimes és una de les moltes cares de la memòria històrica, molt important,  importantíssima, però no l’única: avui més que mai es fa necessària la tasca de recordar on duen els plantejaments totalitaris i la recerca del poder a qualsevol preu”.

Back To Top
Search