Skip to content

Adeu a les darreres cabines telefòniques

Hi hagué un temps, no tan llunyà, que no totes les cases tenien telèfon. De fet, al principi de la democratització de la telefonia, n’hi havia més d’un que compartia la línia telefònica amb el veïnat o que anava a telefonar a qualque establiment públic amic. Per als qui no disposaven d’aquesta xarxa, o que preferien la intimitat, hi havia les inefables cabines telefòniques. Deim hi havia perquè aquesta setmana passada els operaris de Telefònica retiraven les darreres que quedaven a Manacor. Aquesta, concretament, del passeig de Na Camel·la, una mica abans d’arribar al CEPA Llevant. Avui, de fet, ja són moltes les cases on ni tan sols hi ha telèfon fix, perquè cadascun dels membres de la família en disposa d’un de mòbil. Ja ho diuen, que qui molt viurà, moltes coses veurà..

Back To Top
Search