Skip to content

L’Escola Municipal de Mallorquí reparteix mil màscares al professorat dels centres educatius del municipi

L’Escola Municipal de Mallorquí ha repartit mil màscares als vint centres educatius del municipi de Manacor, que comprenen totes les etapes educatives, des d’educació 0-3 fins al centre d’adults. La iniciativa s’emmarca en la campanya “Intercanviam un vers?” de la institució municipal. L’Escola Municipal de Mallorquí és conscient del paper que juga el professorat dels centres escolars del nostre municipi en la transmissió i l’ensenyament de la llengua i per això ha regalat aquestes màscares dissenyades amb textos breus de persones vinculades amb la cultura a Manacor. En concret, una du una frase del conte La dimònia Apol·lònia, de Maria Antònia Veny: «Vull ser qui som!»; i l’altra, un vers de la cançó homònima, Cançó, del cantautor Roger Pistola: «Se’n van les paraules que mai no et vaig dir».
La iniciativa, de foment de la lectura i de l’ús de la llengua catalana, proposa als docents dels centres educatius del municipi que, a canvi, regalin un vers. Per això s’ha proposat que, amb la màscara posada, es facin una foto o es gravin un vídeo i el publiquin a les xarxes socials amb l’etiqueta #IntercanviamUnVers. Amb la foto, es demana que escriguin un vers i n’especifiquin l’autor, a més d’indicar el nom del centre escolar. Amb el vídeo, es demana que recitin un vers especificant-ne l’autor i el nom del centre. Els centres educatius del municipi s’han sumat a la iniciativa, com es pot comprovar a les diferents xarxes socials, seguint l’etiqueta proposada #IntercanviamUnVers.

Back To Top
Search