skip to Main Content

Revetla tranquil·la

Si hom es fixa en la imatge podria pensar que la informació serà totalment contrària al que vol expressar el títol que l’encapçala, però no. Segons informen fonts municipals, el dissabte de Sant Antoni va ser molt tranquil dins el poble, com un dissabte qualsevol, i no s’hagueren de desallotjar ni locals ni arremolinaments de gent santantoniera. Sí que hi va haver qualque petit incident d’ordre públic, no directament relacionat amb la festa, que hagué de menester la intervenció de la policia local i el reforç de la policia espanyola, que és la competent en aquesta casta d’incidents.

Back To Top
Search