skip to Main Content

“Tenim molta força i il·lusió per embellir Manacor i arreglar les qüestions històriques”

Núria Hinojosa (Manacor, 1988), delegada d’Urbanisme i Habitatge, preveu que les obres de s’Antigor finalitzin en dues setmanes. També explica com està funcionant el Punt d’Atenció a l’Emprenedor de recent obertura i en quin estat es troba el Pla General.

Com van les obres de reforma de la plaça de s’Antigor?
La veritat és que van molt bé. Hem dissenyat el projecte amb els veïnats i veïnades de la zona. Previsiblement havien d’acabar a final de maig i ara estam a principis de juny, que ens han demanat una pròrroga. Aquesta setmana ja es podrà asfaltar i confii que dins les dues primeres de juny quedin finalitzades. Només quedaran per posar els arbres, el pou de marès i les jardineres. També queden per acabar els dos raïls del mig i així ja tendrà la imatge d’obra acabada. Només faltaran els elements i la rèplica del pou, que és un símbol del barri de s’Antigor, que s’instal·larà el més tard possible per evitar actes vandàlics abans de la presentació oficial de l’obra. Les obres han sortit molt bé, han estat l’alçada. No han tingut massa problemes com ha passat altres vegades. Ha estat una obra molt pacífica i no hi ha hagut cap problema a destacar. Així és un gust.

Quan deis que el projecte ha estat pensat i dissenyat amb els veïnats, què voleu dir?
Abans de tancar el projecte, a principis de l’any passat, es va consultar als veïnats. Així teníem la tranquil·litat que ho veien bé i s’havia pactat o consensuat com es dissenyaria la plaça amb ells i elles. Per exemple, la rèplica del pou no es contemplava des del principi, sinó que va ser a petició dels veïnats que es va decidir afegir-ho al projecte. I per això estic tan orgullosa de la participació ciutadana, perquè al barri de s’Antigor ens hem pogut coordinar i ha anat molt bé. Fins i tot ens han ajudat a fer el seguiment de les obres, ja que si hi havia algun problema, ens ho feien saber. És el model que volem impulsar des de l’Ajuntament de fer feina amb els veïnats.

Per què vàreu decidir reformar aquest espai en concret?
Realment, la idea era convertir la plaça amb una vertadera plaça. En els darrers anys s’havia degradat molt: els cotxes estaven aparcats de qualsevol manera i sense un paviment continu, era un carrer ample. Volíem revitalitzar el barri. En la línia de l’ARRU hi havia una petita partida a la qual es podia acollir l’Ajuntament de Manacor i han servit per poder-se afegir al pressupost total, que és d’uns 350.000 euros d’obra. Per tant, és una obra finançada en part per la Conselleria d’Habitatge i el Govern estatal.

Una vegada finalitzada l’obra del barri de s’Antigor, com serà?
Seran carrers accessibles. El carrer Gerrers tenia unes voravies que no eren accessibles i el paviment estava degradat. Sóc conscient que hi ha carrers dels voltants que queden fora, però que hi hem de fer una millora. Xerram del carrer Montacades i el carrer Foners, igual que altres, necessitaran una millora. Però no podíem afegir-ne més i vàrem prioritzar els Gerrers i la plaça. Amb aquesta inversió pública també incentivam que els particulars arreglin les façanes i habitatges perquè es revalori el seu preu i el posin en ús. Tenim moltes cases buides i volem fomentar que la gent vagi a viure al centre de Manacor. Feim feina en aquestes àrees degradades i les volem modernitzar. Volem que estiguin en unes bones condicions.

Serà la darrera actuació que fareu, per ara, en aquesta zona?
És una primera actuació que es va fer durant la primera part de la legislatura. Darrere, venen obres molt importants com el de via Majòrica. Ens interessa fer feina en l’embelliment de la part pública del municipi, per la qual cosa hem fet una aposta valenta. S’han anat fent propostes. Arreglarem altres places i carrers, com Lleó XIII o el carrer Romaní o l’avinguda d’Europa. Una sèrie de voravies i l’enllumenat públic a Cala Murada i a la zona marítima, entre altres.

Pel que fa a la reforma de via Majòrica, quines són les actuacions projectades i quina es preveu que es puguin iniciar les obres?
Fer una rotonda al principi que ens ordeni el trànsit i fer una via d’entrada a Manacor digna. Pensam que ho ha de ser. Un bulevard que convidi als residents i als que ens visiten a entrar com toca, i per això arreglarem tots els paviments. No podem alterar la circulació dels cotxes, però sí que ens interessava fer les voravies el més ample possible. També preveim aparcaments de vehicles elèctrics per fer la càrrega, així com fer un pla d’embelliment del mobiliari urbà, el que hi ha ara s’ha de reposar. I sobretot, com que topogràficament és un punt baix, tenim problemes amb el clavegueram i les diferents canonades, per la qual cosa es preveu una solució definitiva als problemes desagradables que encara suposen molèsties pels veïnats. Es preveu que sigui un projecte de 2,2 milions d’euros i tot d’una que estigui a punt s’iniciarà la licitació de l’obra, esperam que l’any que ve es puguin fer. Però la idea és que a finals d’any ja tenguem les obres adjudicades, farem tota la via possible. Però això no vol dir que comencin l’any que ve, encara que segurament es podran començar al gener. Dependrà de com evoluciona tot.

Moltes persones s’han acollit a les ajudes ARRU?
La veritat és que ens va coincidir amb la pandèmia i el confinament. Ha estat complicat, ja que era un moment d’incertesa econòmica on la gent s’acollia als ERTO; moltes persones que s’hi haurien sumat, no ho varen fer. Tot i això, sí que s’hi ha acollit gent, però ens ha sobrat part de la partida econòmica. Per aquella gent que no la va sol·licitar, a finals d’enguany tornarem a treure la convocatòria fins que s’exhaureixi el crèdit. Ho podem tornar a treure fins que hi hagi doblers, però no podem modificar l’àmbit d’actuació. Si fos per nosaltres, ho intentaríem ampliar a altres barris, però no es pot. La zona delimitada per l’ARRU agafa un àmbit que va des de carrer Lleó XIII, carrer Joan Lliteres, carrer Convent, carrer Nou, avinguda des Torrent i avinguda des Tren.

Pel que fa al fomenta de la creació d’habitatge públic a Manacor, en quina situació es troba?
En poques setmanes tenc previst poder anunciar novetats. Però hem aprofitat aquest darrer any per avançar juntament amb la Conselleria d’Habitatge per avançar en aquesta línia i afavorir-ho, però des de la iniciativa privada. Estic convençuda que l’única manera de millorar l’índex és amb la coordinació publicoprivada. Aquí no ho feien perquè la inversió no era atractiva i aquesta feina és la que us vull explicar en tenir l’oportunitat.

Fa poques setmanes vàreu inaugurar el Punt d’Atenció a l’Emprenedor. Com està funcionant? Té una bona acollida? Quin balanç en pots fer?
Molt positiu. Ja hi ha persones que s’han donat d’alta al servei públic amb el servei d’ocupació de Manacor i duim una vintena de certificats digitals tramitats. Això demostra que era necessari poder oferir aquest servi des de l’Ajuntament.

I ja per acabar, en quina situació es troba el Pla General? Quines passes a fer fan falta? Per quan teniu previst poder-lo aprovar de manera definitiva?
Falta que el consell de Mallorca ho aprovi definitivament. La nostra feina en l’àmbit d’Ajuntament ha acabat i, per tant, des de mitjan març està a la teulada del Consell de Mallorca. El que hem dit sempre, i ho mantenim, és que abans de l’estiu se suposa que es podrà publicar al BOIB l’aprovació definitiva. No depèn de l’equip de govern ni de l’Ajuntament, però el tenim a prop.

Alguna cosa més a afegir?
Tenim molta força i il·lusió per embellir Manacor i arreglar les qüestions històriques. Ara que començam a veure llum la final del túnel amb la pandèmia, ens posam a fer feina per culminar els projectes.

Back To Top
Search