Skip to content

Una aigua que no banya

No hi ha dubte que la setmana informativa es va encetar amb la suspensió per la no-pluja de la Colcada dels Reis. Les xarxes han bullit a cor que vols de comentaris de tota casta, la majoria pejoratius, i un bon grapat d’insultants cap a les persones que havien de prendre la decisió de si havien de sortir o no. Entre molts dels comentaris, es detectava una ràbia, no gens dissimulada, cap a la festa de Sant Antoni. Diuen que les casualitats no existeixen. Molesten, les cançons en mallorquí?

Back To Top
Search