skip to Main Content

Al centre ja es frega el 70 per cent de recollida de residus reciclables

“Aquests dies a Manacor hem sobrepassat el seixanta per cent de residus reciclables amb el porta a porta al centre de Manacor” diu Sebastià Llodrà, delegat de Medi Ambient a l’Ajuntament. “Hi ha més densitat de població i és més complex arribar a tothom”, diu el delegat per justificar la diferència amb Porto Cristo o Son Macià, on ja s’arriba a una mitjana del vuitanta per cent. Llodrà explica que al centre manacorí en un vespre s’arreplegaven sis tones o sis tones i mitja de rebuig. Ara només d’orgànic n’arreplegam quatre”.

Llodrà recorda que aquesta mesura “afecta més de 2.500 habitatges al centre de Manacor, i també una part de Fartàrtix”. Això ja estava previst dins el contracte de l’empresa concessionària. El que no hi estava era el centre de Porto Cristo, que igualment s’hi va poder incorporar.

Tot plegat ha fet que dins el 2018 Manacor només diversificàs un 13,5 per cent. Un percentatge que havia pujat una mica, fins al 17. Ara tot plegat s’ha invertit.

La recollida selectiva porta a porta implica, segons Sebastià Llodrà, “un benefici mutu, l’empresa pot fer la feina amb un camió petit, i els ciutadans poden treure el fems separat al portal de ca seva”.

Llodrà recorda que “hem posat en marxa això malgrat el Covid-19, però també pel Covid-19”. “Sospitàvem”, diu, “que seria més difícil contactar amb la gent, però la feina la feim ara, perquè la gent és a ca seva. Hem vist que en general ha arribat el missatge, tot i que hi ha persones que no els ha arribat res”.

Sancions
Llodrà adverteix que “on hi hagi reiteració d’incompliment de l’ordenança hi haurà multa, però haurem de veure mala fe per arribar a aquesta situació”, diu el regidor, que admet que “un porta a porta com a servei és molt més car que la recollida de contenidors”. En aquest sentit explica que “no descartam afegir zones perimetrals a l’actual zona però és difícil ampliar-ho molt més”. El que sí que s’implantarà a tot el municipi serà el contenidor de la fracció orgànica, ja implantat a Porto Cristo, s’Illot i Cala Morlanda.

Deixalleria mòbil confinada
El delegat de Medi Ambient a més també adverteix que durant aquests dies de confinament ha romàs aturada al deixalleria mòbil, com també tancats els punts verds de Manacor i Porto Cristo, entre d’altres coses perquè Mac Insular també havia aturat el servei. Dilluns dia 20, a més, es reprendrà el servei de recollida de trastos voluminosos a demanda.

Una feina diversificada
La feina, sota la coordinació d’Antoni Pascual tècnic del departament, la duen a terme al carrer Lumsa, empresa concessionària de la recollida de residus amb contracte fins el 2023 i Gram, subcontractada per Lumsa.

Antoni Pascual recorda que “el contracte que vàrem preparar ja preveia una implantació progressiva porta a porta al municipi, ja s’havia preparat d’aquesta manera”. Ara, al centre de Manacor, els vehicles i els peons de l’empresa concessionària han de passar carrer per carrer”. En total, 2.500 habitatges a Manacor i 1.200 entre Porto Cristo i Son Macià ja participen d’aquesta recollida, que ha permès retirar del centre de Manacor una vintena de contenidors. A les zones on no es fa porta a porta, en canvi, com és obvi, els contenidors hi continuen. Un dels problemes que d’inici es troba aquest tipus de recollida és la manca d`hàbit, que fa que “hi hagi ciutadans que continuïn deixant els residus on abans hi havia un contenidor, això fa més complicat saber de qui són, perquè aquell residu és anònim, si no és davant el seu portal”. Pascual, a més, recorda que “no fiscalitzarem ara més els residents del porta a porta, són tots els ciutadans els qui han de complir l’ordenança, els qui tenen porta a porta i els qui no”. Pascual reconeix també que la recollida porta a porta és més cara, fins i tot també al centre manacorí: “Abans es passava per davant totes lescases, però la ruta era molt més ràpida, entre altres coses perquè els operaris han de dipositar el poalet talment com l’han trobat davant el portal una vegada que l’han buidat”. A més, afegeix, “la matèria orgànica s’ha de dur a Palma els tres dies que es recull, perquè l’estació de transferència de Manacor no admet la fracció orgànica”. Segons Pascual, “a Manacor només es recollia orgànic als hotels, i hem pogut constatar el que deia la teoria, més del cinquanta per cent dels residus que genera una casa és orgànic”. “Pensam que arribar a un 80 per cent de recollida selectiva ja és optim”, acaba dient Pascual, que considera que la barriada de la Torre seria ideal, per la tipologia d’habitatges, per implantar-hi en un futur també aquest tipus de recollida porta a porta.

Més de 90 treballadors a Lumsa
Marcos Blasco, cap de servei de Lumsa, empresa concessionària de recollida de residus a Manacor, afirma que han passat amb el nou contracte de 62-63 persones a 90-91. Ara bé, l’ampliació de personal que ha implicat la recollida porta a porta ha estat poc significativa, atès que el personal que s’ha hagut d’afegir ha estat el de la volta de Porto Cristo, que no estava prevista inicialment en el contracte. “El recorregut per dins Manacor, ja el fèiem igual, amb el bosseig”. Són, explica Blasco, “els mateixos operaris nostres els qui deixen l’adhesiu aferrat a la bossa en el cas que no hagin deixat la fracció correcta d’aquell dia”. Aquests operaris, han rebut també una formació per part de Gram, l’altra empresa subcontractada, per fer aquestes inspeccions visuals. Entre les curiositats de la recollida, hi ha el fet que el vidre es recull dilluns dematí. “Això és pel renou, perquè la descàrrega del vidre pot molestar els veïns, i de fet la planta de tractament de Manacor no deixa descarregar vidre a partir de les 20h i tampoc entre les 13h i les 16h, perquè els veïns “se n’havien queixat”

“Les primeres setmanes hi ha gent despistada”
Pere Soberats, de l’empresa Gram explica que la seva feina és “coordinar la campanya informativa i els aspectes tècnics de com s’han de resoldre diferents temes de la recollida, o també l’organització de les reunions amb els veïns. Citàrem 250 cases cada dia en deu reunions”, a les quals acudiren entre 70 i 90 persones cada vegada

Gram recull “totes les incidències que reporta l’empresa de recollida i les que detectam al carrer. Hi ha dos educadors ambientals que van a les cases on se’ns indica que hi ha hagut incidències”. Soberats assumeix que “la primera setmana hi ha moltes incidències, però després hi ha una reducció que arriba al noranta per cent, ara en queden un trenta per cent de les que hi havia el primer dia”, perquè “són pocs els qui no volen fer les coses com toca”. Per Soberats, “normalment és entre un u i un cinc per cent, però quan hi ha qualcú que no sap com funciona el sistema o que vol funcionar-ne al marge, es nota molt, perquè són residus al carrer a hores que no toquen”.

Feina en confinament
Aquests educadors, així mateix, “prenen totes les precaucions necessàries a l’hora de visitar les cases i a més ho hem comunicat a la policia i a la guàrdia civil, perquè sàpiga que som al carrer”.

Back To Top
Search