Skip to content

L’exasperant lentitud de l’administració

Quan Iván Sevillano va assumir la conselleria de Carreteres del Consell de Mallorca semblava que Manacor s’hauria de menjar el món. De fet, el conseller de Podem tenia molts de projectes en ment, molts dels quals sí que s’acabaren executant. La millor mostra, la de l’asfaltat de la carretera de Felanitx i la construcció de la rotonda al creuer amb Son Macià. També però una altra obra de caire menor va poder ser finalitzada: el carril zero d’incorporació a la carretera de Palma venint de la ronda nord i el carril bici que unia el polígon amb el nucli manacorí.

Tot això va estar molt bé. Hom recorda també, però, la presentació del projecte de reforma de l’avinguda del Torrent. que data de l’any 2020. Ajuntament i Consell s’han anat passant la pilota durant tots aquests anys. Ara, amb les feines fetes i el projecte a punt, resulta que el Consell, segons dictamina Intervenció, no pot assumir el cost de l’obra relacionada amb serveis de gestió directa municipal com ara canalització d’aigua o enllumenat, per anomenar-ne només alguns.

El cas és que el projecte està aturat i que, a més, n’hi ha d’altres que esperen, com els de via Portugal, via Palma o Juníper Serra. Veurem si, amb sort, podem veure acabat el projecte del Torrent dins aquest mandat.
En una situació no tan estancada, però sí endarrerida, hi ha l’obra de reforma de la carretera vella de Sant Llorenç. Es tracta d’un vial secundari estret i amb revolts complexos que suporta un trànsit important i que, alhora, ajuda a desongestionar altres accessos de la carretera Palma-Artà. Pendents d’expropiacions, pendents de Recursos Hídrics, pendents de revisions… i la carretera, talment com l’hem vista sempre.

Menció a banda mereix la rotonda que es construirà a la carretera de Son Forteza. Es tracta d’una infraestructura que ja preveu la coneguda i vergonyant llei Nadal i que sembla que pot ser motiu de litigi entre Consell i Ajuntament. De fet, segons la llei, l’obra la faria el Consell, però la pagarien l’Ajuntament i la Rafa Nadal Academy. En això pareix que hi ha poc plet. Sí que n’hi ha més, en canvi, en la ubicació de la rotonda. Mentre que l’Ajuntament creu que hauria de construir-se a l’indret del Museu, el Consell, i també la Rafa Nadal Academy, serien partidaris de fer-la ben davant l’hotel-acadèmia. Sigui com sigui, aquesta obra, curiosament, sí que va més avançada que les altres i tot d’una que uns i altres s’entenguin el projecte podria començar a redactar-se.
No podem acabar sense parlar de l’endarreriment que suposa que unes vies tan urbanes com la del Torrent, la dels tres noms o la Portugal, no siguin de titularitat municipal, quant i més avui ja gairebé ningú les concep com a carreteres, atès que les rondes de circumval·lació ja estan executades. És hora de donar pitja al Consell i que aquestes obres pendents es puguin fer almenys dins aquests quatre anys vinents. Seria, aquesta, una manera de dignificar una mica més aquests espais en particular i el municipi manacorí en general.

Back To Top
Search