skip to Main Content

Manacor diu “gràcies i fins aviat” a Miquel Oliver, “el batle dolç”

Amb puntualitat britànica i interromput pels aplaudiments. Així començava el ja exbatle Miquel Oliver el seu parlament en l’Assemblea Oberta que l’equip de govern sortint havia proposat al poble per passar comptes dels intensos cinc mesos de govern de MÉS-Esquerra, PSOE i Volem.

El ja exbatle sabia que entraven a governar en minoria, però que ho feien “sense cap component de l’equip de govern contaminat per una anterior gestió a l’Ajuntament”. Oliver també veia així “la possibilitat de donar un aire nou a la presa de decisions”. Oliver es referí a aquesta frescor com una de les característiques principals de l’equip de govern sortint.

Oliver parlà de les àrees que ha gestionat ell personalment. En policia va voler “unificar el cos i atenuar la divisió que suposa la unitat de Porto Cristo”. En l’àrea de comunicació es va mirar de “posar seny en les despeses destinades als mitjans de comunicació”, i amb la idea que “l’Ajuntament no fos entès com una empresa privada que entràs en competència publicitària amb altres empreses o altres entitats”.

Oliver també es referí a “l’eterna promesa de la relació de llocs de feina” que no ha pogut ser realitzada per raons evidents. Oliver recordà les reunions amb la presidenta del Govern i amb el president del Consell i afegí que “encara que estiguem a l’oposició farem feina perquè totes les inquietuds que recollírem dels ciutadans en les reunions amb el Consell de Mallorca es puguin acabar duent a terme”. A partir d’aquí prengueren la paraula els diferents membres de l’equip de govern.

Cristina Capó: “No he pogut mostrar el pressupost”

“Hem posat en marxa el portal de transparència: amb la publicació del sou i patrimoni dels regidors, i les activitats duites a terme per l’equip de govern”.

“Vaig acabar el pressupost un dia abans de la moció de censura i per tant no l’he pogut mostrar”.

“A l’hora d’elaborar el pressupost consultàrem tots els regidors de cada àrea i també els funcionaris responsables. Molts ens varen dir que mai els havien demanat parer”.

“El pressupost preveu la reparació de la xarxa elèctrica, que ha estat sense manteniment durant els darrers anys”.

“Altres inversions preveuen l’adob de pluvials amb zones d’inundació, la copinya acústica de l’auditori, el canvi de sòl al Miquel Àngel Nadal, i millorar la seguretat dels Parcs”.

“A la SAM hem tancat l’acord amb els treballadors procedents d’Aigües Manacor. Hem obtengut el permís de Palma per obrir els pou nou”.

“Hem tret a concurs la nova plaça de gerent perquè sigui objectiva”. Aquí el ja exbatle Oliver va puntualitzar: “Un expolític del Port ha telefonat indignat a l’Ajuntament demanant com era que havia de ser enginyer el nou gerent. Ell ara ven panets”.

Amanda Fernández: “Tot a punt per a un espai de dones”

La portaveu socialista va voler donar “les gràcies a tots per haver vengut perquè sou els vertaders protagonistes de tot això, perquè és a vosaltres a qui servim”. També va tenir Fernández paraules d’agraïment cap als funcionaris.

“No hi havia cap anàlisi feta i real de quines empreses i comerços hi havia a Manacor”.

“S’ha començat un pla concret per a la plaça de les Verdures, que s’ha de dinamitzar perquè és el centre neuràlgic de Manacor. Una mostra, l’elaboració de rosaris per a nins com una eina més per dinamitzar”.

“En turisme s’ha fet una taula de feina amb empresaris del sector per intentar vendre el producte que tenim”.

“També s’ha aconseguit que Manacor sigui ciutat de la infància”

“Trobàrem un departament de Serveis Socials desestructurat, dividit i amb molta problemàtica interna. Amb les treballadores familiars aïllades del departament i també els del Centre de Dia que ens digueren que hi havia delegats que no hi havien anat mai”.

“En igualtat hem fet feina per constituir un Consell de la dona. No s’havia fet res mai. Ho tenim tot a punt per disposar d’un Espai de dones a Manacor. El Consell ja té la persona designada”.

Núria Hinojosa: “No es varen creure mai la qüestió de la disciplina urbanística”

“La nostra prioritat ha estat agilitzar la concessió de llicències, perquè l’Ajuntament ha de posar totes les eines perquè la gent que vol fer les coses bé no trobi traves burocràtiques”.

“També hem completat la redacció de l’ordenança municipal d’informe d’avaluació d’edificis per a habitatges de més de cinquanta anys.”

“La disciplina urbanística és una àrea molt desagradable. Joan Llodrà m’ha ajudat a enfortir-me en aquesta qüestió: una persona que fa una il·legalitat és un infractor i n’ha d’assumir la responsabilitat”.

“Els governants que hi havia hagut fins ara no s’havien cregut la qüestió de disciplina i això ho vàrem veure quan es va parlar de la possible adhesió a l’Agència de Disciplina Urbanística. L’oposició ja ens va fer saber que no els interessava que Manacor fes aquesta passa”.

“També hem fet feina en la redacció d’una ordenança de renous, perquè els ciutadans m’han bombardejat durant tot l’estiu per qüestions d’aquest tipus”.

Joan Llodrà: “Hem volgut que el pla general el fes una persona sense pressions polítiques”

Com a portaveu de l’equip de govern Joan Llodrà recordà que han presentat resposta a “la pressió de cala Varques,amb mil multes de 200 euros. Ha baixat la pressió a la platja i hem socialitzat una problemàtica que molta gent desconeixia”. Com a portaveu, Llodrà afirmà que “estic orgullós de ser el policia dolent, però ni jo som tan dolent, ni els altres són tan bons”.

Pel que fa a l’elaboració del Pla General, Llodrà explicà que “hem volgut donar la responsabilitat als qui han estudiat i que no tenen pressions polítiques, per fer un planejament de Manacor en funció de les necessitats de tot el conjunt, no de les particularitats de cadascú”.

“Hauríem tengut el Pla General acabat a final de gener. Dimarts presentàrem tot el que teníem fet a la comissió d’urbanisme”.

Pel que fa a Serveis Generals, Llodrà recordà que “a través d’una inspecció varem saber que la meitat dels quadres del municipi estaven en un estat desastrós. El que ara hi ha només només és la punta de l’iceberg. Segurament els pressuposts de l’any que ve i de l’altre aniran destinats a arreglar l’enllumenat públic de Manacor”.

“Hi ha un dèficit molt gran en el manteniment dels edificis públics. No prevèiem fer coses noves, sinó a arreglar el que es té”.

2015-11-04 22.59.14

Carles Grimalt: “Hem atès tothom que ha vengut a l’Ajuntament sense dir-li que tornàs l’endemà”

El regidor de Volem Manacor parlà del telèfon d’atenció al ciutadà: “Vàrem veure que les queixes dels ciutadans quedaven allà”. A partir d’aquí es produí un primer canvi: “Si jo era a l’oficina agafava jo directament les telefonades i intentava arreglar cadascuna d’aquestes telefonades, o el mateix dia o l’endemà”.

“Cada dia es rebien entre deu i quinze entrades entre missatges i correus electrònics”.

“Hem atès la gent que ha vengut a l’Ajuntament el mateix dia que venien”.

“Hem habilitat diversos parcs canins, amb seients, papereres, aigua per als animals…”

“Hem començat a redactar una ordenança que reguli els abandonaments d’animals. A Manacor, fins ara no hi ha via cap taxa per abandonament d’animal i això feia que gent d’altres pobles vengués a Manacor a deixar-los”.

“A Manacor s’abandonen 350 cans cada any”.

Sebastià Nadal: “En tres o quatre anys hauríem pogut tenir aigua potable”

L’aigua potable i el seu abastiment ha estat la principal preocupació de Sebastià Nadal: “Teníme l’esperança que en tres o quatre anys hauríem pogut tenir aigua potable a Manacor. Entre d’altres coses perquè tenim el compromís d’Abaqua de fer arribar aigua de la Marineta fins a Petra. Es podria intentar fer-la allargar fins a Manacor”.

L’altre gran maldecap de Nadal ha estat el compliment dels plecs de condicions de les diferens contrates de l’Ajuntament amb les empreses concessionàries dels serveis de neteja o de jardineria: “Hem acabat contractant una empresa externa que vetli pel compliment d’aquestes condicions”.

“S’ha arribat a l’absurd que un plec de condicions deia que l’empresa concessionària havia d’aportar una màquina de neteja, però no deia enlloc que l’hagués d’utilitzar”.

Sebastià Llodrà: “Em va caure la cara de vergonya”

El fins ara delegat d’Educació destacà la “bona sintonia amb funcionaris i amb la resta de companys de l’equip de govern”. Pel que fa a Educació, Llodrà destacà que “hi ha un dèficit de manteniment en els edificis escolars: sortides d’emergències, portes de seguretat, accessibilitat. Entenem que això era inversió per part de la Conselleria, i per això hem elaborat un índex de mancances per fer-los-el arribar”.

Tampoc no era competència municipal l’escolarització. “No és propi, però ens ho hem cregut molt, perquè entenem que hi ha unes pautes que marquen el camí que hem de seguir”.

“Hem fet feina per impulsar l’empoderament dels centres menys potents”.

“A l’hora de fer feina hem mirat ser molt humans i de xerrar de tu a tu amb tothom”.

“En esports hem iniciat una roda d’entrevistes amb representants de tots els clubs perquè formin un vertader i real Patronat Municipal d’Esports”.

“També hem previst una franja d’utilització de les instal·lacions municipals per a gent no federada”.

“La normalització lingüística és necessària perquè encara no som en un país normal: encara queden, per exemple, marcadors amb la retolació encara en castellà en moltes instal·lacions esportives”.

“L’Escola de Mallorquí és la perla de l’Ajuntament. Antoni Pastor va fer una feina (interessada o no) de modernització i de dignificació. A la darrera reunió del ple de l’Escola, però, no hi vengué cap membre de l’oposició. A mi em va caure la cara de vergonya”.

Kica Mas: “Feia anys que ningú es mirava la biblioteca del Port”

Kica Mas, ressaltà la feina feta, ja des d’enrere a la delegació de Cultura pels diferents organismes autònoms, com ara la Institució Alcover, el Teatre, l’Escola de Música i la Banda, la Biblioteca… “gràcies també a la tasca dels funcionaris que se n’encarreguen”. També, però, va destacar Mas, “hem comencl’expedient per ampliar la part infantil de la bilbioteca infantil de Porto Cristo, que feia anys i anys que ningú se la mirava. Els nins han de passar gust d’anar a la biblioteca que és quan són esponges”.

Final Aquest era ja el final.

L’adéu. El fins aviat. El tornarem. Entre els més de dos-cents assistents, n’hi hagué mitja dotzena que prengueren la paraula per comentar, demanar, agrair o felicitar. Entre el públic assistent s’hi va poder veure Joan Font, membre del Consell de Mallorca, i també Miquel Ensenyat president del que diuen que vol ser l’Ajuntament dels Ajuntaments. Pep Barrull, delegat personal del batle a Porto Cristo, també hi era i també rebé un càlid agraïment per part de Miquel Oliver. Un veterà militant afirmava emocionat: “Després d’escoltar-vos, pareix que en lloc de 144, n’hi heu estat 1.144, moltes gràcies!”. Entre aplaudiments, Miquel Oliver va tancar l’acte: “Entenem que ens hagin presentat una moció de censura: estaven acollonats”. Així s’acabava el mandat d’Oliver, qualificat pel seu company d’equip de govern Sebastià Llodrà minuts abans en aquest mateix acte com “el batle dolç”.

2015-11-04 23.10.32

Back To Top
Search