Skip to content

Patinada de patinets

N’hi ha tants que, evidentment, és impossible que no incorrin en qualque delicte. El darrer any i mig, la policia local de Manacor ha multat més de dos-cents patinets i bicicletes per diferents infraccions. La cosa és important perquè surt a una xifra aproximada d’una multa cada dos dies. Conduir per damunt les voreres dels carrers o no durr els alements de segurretats establerts per l’ordenança municipal, com ara reflectors, csc, assegurança són alguns dels motius de sanció per part de la policia local. Així que ja ho saben ciclistes i patinetistes, vius i coa dreta, que el batle Oliver ha ordenat mà forta amb els qui no facin les coses ben fetes.

Back To Top
Search