skip to Main Content

El futbol i AIPC

El futbol i AIPC El CE Porto Cristo de futbol ha convocat una assemblea de socis. La cosa és, aparentment, naturalíssima. Qualsevol club o associació, en tancar la temporada o l’any ha de retre comptes de la feina feta i ha d’explicar com encara el futur. La cosa curiosa, però, és que la reunió ha estat convocada al local d’AIPC. Passa molt que en els pobles i viles on una marca política esdevé majoritària els diferents moviments socials acaben també ballant al seu so. Això, evidentment, té coses bones pel que fa a la cohesió social i a la identitat de poble, però també en té de xereques, si hom pensa en la dificultat de fer avinent de pública i associativa qualque casta de crítica o de visió diferent…

Back To Top
Search