skip to Main Content

Vox i la defensa personal de les dones

Les associacions, agrupacions, partits polítics i altres herbes dins l’àmbit local se solen caracteritzar per aprofitar els recursos humans que tenen. Vox, el partit ultradretà que s’ha presentat a Manacor aquesta setmana, no n’és una excepció. Ha vengut molt de nou, però, que hagin començat a anunciar un curs de defensa personal per a dones, ells que precisament troben que les dones no han de mester ser defensades per les institucions… La sorpresa hauria de ser relativa. Per començar, el partit d’Abascal i Jerez compta entre les seves files a Manacor amb un boxador, un fet que de ben segur que ha animat aquesta gent a proposar aquest curs. I d’altra banda, el missatge és molt clar: com que no defensaran les dones des de les institucions, ans al contrari, fan un curset perquè es defensin elles totes soles…

Back To Top
Search