Skip to content

El batle divideix les competències de l’Ajuntament en cinc grans àrees i assumeix Urbanisme

L’Ajuntament ja té un nou organigrama de funcionament. Com ja és sabut de tothom, l’equip de govern estarà integrat pels set regidors de MÉS-Esquerra i per les dues edils d’AIPC. El PSOE ha quedat finalment fora de l’equip, en no poder superar els dos grups les diferències que els separaven.
Formalment expressen tots dos que la seva prioritat és pactar amb l’altre. En petit comitè, el malestar no és tan dissimulat.
Com ja ha ocorregut a cada govern de Miquel Oliver, les competències municipals s’agrupen en grans àrees. Aquesta vegada han estat cinc. L’àrea de batlia, amb Miquel Oliver al capdavant, es cuidarà d’Urbanisme i Esports.
L’àrea d’Hisenda, Economia i Govern Obert serà competència d’Antònia Llodrà, que a més serà delegada especial de Porto Cristo, s’Illot, Cala Morlanda, Cala Anguila, Cala Mendia i l’Estany d’en Mas. Antònia Llodrà també serà la primera tinent de batlia.
La tercera àrea és la de Cohesió Social i Educació, a càrrec de Carme Gomila, que a més és la segona tinent de batlia.
L’àrea  de Promoció Cultural i Economia és responsabilitat de la tercera tinent de batlia, Paula Asegurado.
Finalment, Sebastià Llodrà, quart tinent de batlia, serà el responsable de l’àrea d’Espai Públic, Medi Ambient, Interior i Mobilitat.
Tal com va explicar el batle Miquel Oliver al ple d’organització hi ha quatre regidors més que assumeixen delegacions especials que estan vinculades a una, o fins i tot a més d’una d’aquestes àrees. Així, Joana Maria Llull, assumeix les competències d’Espai públic i Serveis Generals: Joana Maria Llull Nadal. Llull haurà de tenir cura també de les escoles rurals, la neteja d’edifcis o el manteniment de les escoles.  Mateu Marcé, fins ara delegat de Cultura i Educació, passa a ser el responsable d’Interior, Mobilitat i Festes. També serà  el regidor competent en animals de companyia. Ferran Montero, nou a la Sala, serà el delegat de Cultura i Govern Obert. Montero serà també qui s’haurà de cuidar de la Institució Pública Antoni Maria Alcover. Mentre que Júlia Acosta, la segona regidora d’AIPC serà la responsable de Promoció Econòmica, amb  turisme, fires i mercats com a competències destacades.
Entre les competències de l’àrea de Batlia hi ha les de Memòria democràtica, informació i atenció al ciutadà, esports, llicències urbanístiques, habitatge i la delegació territorial de Son Macià, Cales de Mallorca i Cala Murada.
A l’àrea de Cohesió Social i Educació, Carme Gomila es cuidarà, entre d’altres competències, del Conservatori i l’Escola de Música, Gent Gran o polítiques d’Igualtat.
Sebastià Llodrà, a més de ser delegat de Medi Ambient, serà el regidor responsable de l’Escola de Mallorquí, Normalització Lingüística i de la SAM.
Paula Asegurado, des de l’àrea de Promoció Cultural i Econòmica es cuidarà de població, cadastre, sancions i contractació.
Back To Top
Search